Manuel Gimeno Juan, Filolec i escritor, llicenciat en Filologia Valenciana per 
l'Universitat de Valencia i membre de la Seccio de Llengua i Lliteratura de la 
Real Academia de Cultura Valenciana (1977-2005)