Joan Batiste Sancho i Gea, Ingenier T. Telecomunicacions desenrolla la seua professio en el camp de les Comunicacions Aeronautiques, Professor de Llengua i Cultura Valencianes per Lo Rat Penat.

Artículos del autor